PDA

View Full Version : Giáo dục đào tạo tại thành phố Bến Tredothiman7
05-29-2012, 06:47 PM
Địa lý thành phố Bến Tre
Bến Tre (http://txbentre.edu.vn/) là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp với biển Đông, có bờ biển dài 60 km. Phía bắc giáp Tiền Giang, phía tây và tây nam giáp Vĩnh Long, phía nam giáp Trà Vinh. Thành phố Bến Tre (http://txbentre.edu.vn/) cách Thành phố Hồ Chí Minh 85 km

Bến Tre (http://txbentre.edu.vn/) là tỉnh có địa hình bằng phẳng, rải rác có những cồn cát (tiêu biêu ở xã An Thuận-huyện Thạnh Phú có một cồn cát mặc dầu cách biển đến khoảng 15-20km) xen kẽ với ruộng vườn, không có rừng cây lớn, bốn bề sông nước bao bọc với nhiều sông rạch. Bốn nhánh sông Tiền Giang là sông Mỹ Tho, sông Ba Lai, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên chia đất Bến Tre lần lượt thành cù lao An Hóa (gồm một phần huyện Châu Thành, huyện Bình Đại), cù lao Bảo (gồm một phần huyện Châu Thành, thành phố Bến Tre, các huyện Giồng Trôm, Ba Tri) và cù lao Minh (gồm các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày bắc, Mỏ cày Nam, Thạnh Phú).

Hai sông Hàm Luông và Ba Lai chảy xuyên suốt tỉnh rồi ra hai cửa biển cùng tên. Sông Mỹ Tho chia ranh giới phía bắc với tỉnh Tiền Giang rồi đổ ra cửa Đại. Sông Cổ Chiên làm ranh giới với các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh rồi chảy ra hai cửa Cổ Chiên và Cung Hầu. Các sông rạch khác là sông Bến Tre, rạch Bàng Cùng, kinh Thơm, kinh Tân Hương, kinh Tiên Thủy, rạch Cầu Mây, rạch Vũng Luông...

Bờ biển Bến Tre (http://txbentre.edu.vn/) dài khoảng 60 cây số. Ngoài khơi có các đảo nhỏ như Cồn Lợi, Cồn Hồ...

Biển số xe
* TP.Bến Tre : 71-B1 XX.XXX
* Huyện Châu Thành: 71-B1 XX.XXX
* Huyện Giồng Trôm: 71-B1 XX.XXX
* Huyện Mỏ Cày Bắc: 71-B1 XX.XXX
* Huyện Mỏ Cày Nam: 71-B1 XX.XXX
* Huyện Bình Đại : 71-C1 XX.XXX
* Huyện Ba Tri : 71-C2 XX.XXX
* Huyện Thạnh Phú : 71-C3 XX.XXX
* Huyện Chợ Lách : 71-C4 XX.XXX

Nguồn tìm hiểu kỹ hơn về thành phố Bến Tre tại Wikipedia (http://vi.wikipedia.org/wiki/Bến_Tre)


http://123uppic.com/pictures/087a431a14ed9f16737e185c390f5a48.jpg
Hình ảnh học sinh - sinh viên Bến Tre (http://txbentre.edu.vn)

Cơ cấu tổ chức và biên chế ngành giáo dục TP Bến Tre
1. Lãnh đạo sở: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.
2. Cơ cấu tổ chức:

a) Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ:
- Văn phòng;
- Thanh tra;
- Phòng Tổ chức cán bộ;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Phòng Giáo dục Mầm non;
- Phòng Giáo dục Tiểu học;
- Phòng Giáo dục Trung học;
- Phòng Giáo dục chuyên nghiệp;
- Phòng Giáo dục thường xuyên;
- Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.

b) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, gồm:
- Trung tâm Tư vấn dịch vụ du học Bến Tre (http://txbentre.edu.vn/);
- Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp;
- Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật;
- Ban Quản lý Dự án ngành giáo dục và đào tạo;
- 09 Trung tâm giáo dục thường xuyên (tỉnh: 01; huyện, thị xã: 08);
- 30 trường trung học phổ thông.


http://123uppic.com/pictures/66774298152ba79db9d02e122b7648b1.jpg
Hình ảnh khác về học sinh - sinh viên Bến Tre (http://txbentre.edu.vn)

3. Biên chế:
a) Biên chế hành chính: do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể biên chế trên cơ sở khối lượng, tính chất và đặc điểm công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh trong tổng biên chế hành chính được Bộ Nội vụ giao.

b) Biên chế sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo định mức biên chế, khả năng tài chính và theo quy định của pháp luật.


(Do Nguyễn Anh - Khoa Phạm biên tập)